Veřejné zakázky


Pokyn pro české partnery

Pokyn pro české partnery pro oblast veřejných zakázek obsahuje informace ohledně výkonu kontroly veřejných zakázek realizovaných ze strany českých partnerů. V dokumentu také naleznete výčet dokumentace, která musí být předložena ke kontrole Vašemu místně příslušnému kontrolorovi.