Enterprise Europe Network (EEN) je mezinárodní síť, která účinně radí a poskytuje cenné informace malým a středním podnikatelům a firmám. Cílem je zvýšit jejich konkurenceschopnost na evropském trhu. Jedno z pracovišť této sítě působí i při Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Co EEN nabízí:

Většina služeb celé sítě je poskytována zcela zdarma.

Podívejte se na krátká videa o aktivitách sítě.

Informace o síti v ČRwww.een.cz
Informace o síti ve světěeen.ec.europa.eu

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu SMP na základě smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.