Poradenství

Nabídka služeb Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky zahrnuje především poradenství a informace o jednotném trhu a možnostech zvyšování konkurenceschopnosti podniků.

Hlavní specializací EEN při Centru je poradenství týkající se přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků. Touto problematikou se detailně zabývá brožura Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky. Brožura je pravidelně – minimálně 2 x ročně – aktualizována.


Odkazy na informační zdroje EU: