Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2021 - 2027


Programy přeshraniční spolupráce 2021-2027

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021-2027


Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2021-2027 jsou financovány Evropskou unií a mají za cíl podpořit spolupráci mezi různými zeměmi a regiony. Tyto programy jsou součástí tzv. cíle Evropské územní spolupráce (European Territorial Cooperation), který je jedním ze tří cílů politiky soudržnosti Evropské unie.

V rámci programů přeshraniční spolupráce se podporuje spolupráce mezi regiony a zeměmi, které sdílejí hranice, a to v oblastech, jako jsou například infrastruktura, doprava, vzdělávání, kultura a ochrana přírodního prostředí.

Kromě programů přeshraniční spolupráce existují také programy nadnárodní spolupráce, které podporují spolupráci mezi několika členskými státy nebo dokonce mezi státy mimo EU.

Připravujeme další podrobnosti

Programy přeshraniční spolupráce

 1. INTERREG Česko – Polsko 2021-2027, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. INTERREG VI-A Rakousko – Česko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 4. INTERREG Bavorsko – Česko (2021-2027), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 6. Program meziregionální spolupráce URBACT IV, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;