Povinné informace

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je povinným subjektem podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V souladu se zákonem proto na svých stránkách zveřejňuje základní informace o organizaci (tzv. Povinně zveřejňované informace), poskytnuté odpovědi na přijaté žádosti o informace, a výroční zprávu o poskytování informací. Mimo to organizace zveřejňuje v souladu s úkoly uloženými Vládou ČR pravidelný přehled využívání externích poradenských a právních služeb a Rezortní interní protikorupční program včetně jeho vyhodnocení. Na základě úkolu uloženého zřizovatelem organizace dále zveřejňuje pravidelné přehledy uzavřených smluv, odeslaných objednávek a přijatých faktur.

Ke stažení

Kategorie