Snadné čtení

Základní informace o Centru pro regionální rozvoj České republiky

  • Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum) vzniklo v roce 1996.
  • Centrum je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
  • Centrum se věnuje především administraci a kontrole čerpání evropských fondů.
  • Centrum je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele.

Služby pro veřejnost 

  • Centrum poskytuje odborné služby speciálně vymezenému okruhu klientů, kteří můžou čerpat peníze z evropských fondů. Například sem patří: kraje, obce, státní podniky a organizace, policie, hasiči, zdravotnická zařízení a neziskové organizace.
  • Centrum také poskytuje specializované poradenské služby malým a středním podnikatelům.

Další informace: