Kontaktujte nás

Informujeme Vás, že při vyplnění a odeslání formuláře Vámi vyplněné osobní údaje použijeme pouze k účelu, ke kterému jste nám je předali, a budeme je uchovávat po dobu nezbytně nutnou. Více informací zde.

Vážení žadatelé a příjemci, pakliže Váš dotaz souvisí s podáním žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), doporučujeme Vám obrátit se na naše specialisty přímo prostřednictvím Konzultačního servisu IROP.

V rámci Konzultačního servisu IROP probíhá komunikace mezi Centrem a budoucími žadateli o podporu, zpracovateli žádostí o podporu (“tazateli”) k projektům plánovaným k předložení do nového investičního nástroje REACT-EU a do IROP pro období 2021-2027.