Konzultační servis IROP

Konzultační servis je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Prostřednictvím systému probíhá komunikace mezi budoucími žadateli o podporu, zpracovateli žádostí o podporu (svodně „tazateli“) a Centrem pro regionální rozvoj České republiky k projektům plánovaným k předložení do nového investičního nástroje REACT-EU a do IROP pro období 2021 – 2027.

Přínosem pro uživatele systému je přehled všech jejich dotazů a odpovědí na jednom místě. Systém také poskytuje přehled nejčastěji kladených dotazů a odpovědí, který je dostupný i nepřihlášeným uživatelům.  

Konzultační servis IROP je dostupný přes webové rozhraní a pro řešení Vašich konkrétních dotazů je třeba provedení registrace tazatele. Po založení účtu tazatele a jeho validaci skrze mailovou adresu je možné zakládat nové dotazy, které jsou dle zadaných parametrů přiřazovány příslušným pracovníkům Centra pro regionální rozvoj České republiky, kteří zajišťují odpovědi.


17. 1. 2024 vydána aktualizovaná Uživatelská příručka ve verzi 1.4


Novinky Konzultačního servisu ke dni 17. 1. 2024


V případě technických problémů se prosím obracejte na adresu helpks@crr.cz

V případě dotazů směřujících na monitorovací systém ISKP (technické problémy při vyplňování žádosti) se obracejte s dotazy na administrátora monitorovacího systému: Kontakt

Upozornění: Pokud chcete položit dotaz k již zaregistrované žádosti o podporu, která byla podána prostřednictvím MS2014+/MS2021+ a má již přiděleno registrační číslo projektu, kontaktujte prosím svého manažera projektu prostřednictvím depeší v ISKP14+/ISKP21+, případně dalšími komunikačními kanály (telefon a e-mail).

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR), viz Informace o zpracování osobních údajů uložená ZDE  a záznam o činnosti zpracování uložen ZDE. Z důvodu budoucí optimalizace provozu portálu Konzultačního servisu IROP, využíváme pro získávání statistických dat o uživatelích, nástroj Google Analytics.  Více informací o údajích, zpracovávaných prostřednictvím tohoto nástroje jsou uvedeny ve výše uvedené  Informaci o zpracování osobních údajů.


Logo IROP a MMR