B2B jednání firem

Jednotlivá pracoviště Enterprise Europe Network se pravidelně účastní projektů, jejichž cílem je umožnit malým a středním podnikům z celé Evropy navázat spolupráci se zahraničními partnery. Tyto obchodní schůzky (kontraktační či matchmakingová jednání, brokerage events) probíhají nejčastěji v rámci mezinárodních veletrhů a pokrývají mnoho sektorů činnosti. Jednání probíhají podle předem připravených harmonogramů, které jsou vytvářeny na základě požadavků přihlášených firem. 

Pracovníci Enterprise Europe Network zajišťují organizaci, pomáhají firmám s vyplněním kooperačních profilů, na nichž většinou závisí úspěch ve vyhledávání vhodného partnera. V mnoha případech firmy na akci doprovázejí a zajišťují odbornou pomoc v místě konání. Následně firmy kontaktují pro zpětnou vazbu a nabízejí zveřejnění kooperačního profilu v mezinárodní databázi nabídek a poptávek.

Těchto akcí se mohou zúčastnit všichni, kteří hledají nové partnery v zahraničí, tedy malé a střední podniky, velké firmy (hledající nové subdodavatele), inovační centra, start-upy, živnostníci, profesní asociace, univerzity, zástupci měst a obcí apod.

Jak na to a spoustu tipů a triků najdete v naší příručce.

Vybrané akce najdete v našem Kalendáři akcí, kompletní seznam pak v Kalendáři celé sítě.

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Eva Hrubešová, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz .