Digitalizace stavebního řízení

Centrum pro regionální rozvoj České republiky se stalo partnerem pro oprávněné žadatele 2. výzvy Národního plánu obnovy – Zavedení nového stavebního zákona do praxe “IT vybavení pro stavební úřady” vyhlášené dne 12. 1. 2024. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR).

V případě dotazů k  administraci konkrétních žádostí o podporu kontaktujte pracovníky Centra dle územní působnosti.

Kraj sídla stavebního úřadu / MinisterstvaKontaktní údaje
Jihomoravský 
Vysočina 
Olomoucký 
Zlínský 
Liberecký 
Pardubický
Královehradecký 
Praha 
Ing. Lenka Klognerová 
Vedoucí oddělení pro NUTS II Severozápad 
email: lenka.klognerova@crr.cz 
tel: 725 793 624
   
Ing. Milada Veselá 
Manažer projektu 
email: milada.vesela@crr.cz 
tel: 733 288 358   
Jihočeský
Plzeňský
Středočeský 
Karlovarský 
Ústecký 
Moravskoslezský 
Ing. Milan Voldřich 
Vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad 
email: milan.voldrich@crr.cz 
tel: 725 793 626   

Mgr. Lukáš Sarauer 
Manažer projektu 
email: lukas.sarauer@crr.cz 
tel: 731 645 191 

Na základě pověření (plné moci) od oprávněných žadatelů výzvy Centrum zpracuje žádosti o podporu a veškerou administraci v realizaci a udržitelnosti projektu. Centrum tak společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR provede oprávněné žadatele žádostmi až k úspěšnému získání dotace. 

Pro bezproblémové čerpání finančních prostředků je nutné Centru pouze doložit potřebné dokumenty pro podání žádosti o podporu, žádosti o platbu a závěrečné zprávy o realizaci projektu. V době udržitelnosti se poté jedná o dokumenty pro průběžnou a závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu.

Digitalizace stavebního řízení
Foto: ilustrační