IROP 2021-2027

Aktuality

Zobrazit všechny

Obecné informace

IROP pokračuje i v programovém období 2021-2027. Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek. Již teď můžeme sdělit, že přibudou nová témata podpory. Bude se jednat o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví. Oblasti, které v novém období nebudou podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra. Většina témat tedy bude pokračovat v dalších letech s určitými změnami, na co bude možné čerpat dotaci.

Všechny oblasti podpory jsou shrnuty ve strategickém dokumentu s názvem Programový dokument IROP 2021-2027, na jehož aktuální verzi odkazujeme.

Řídicí orgán IROP dne 1. dubna 2022 vydal první verzi Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro období 2021-2027 (Obecná pravidla). Obecná pravidla vycházejí zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 a z Jednotného národního rámce pravidel a postupů v rámci EU fondů pro programové období 2021-2027, který je připravován Národním orgánem pro koordinaci. Stejně jako v období 2014-2020 budou i nadále Obecná pravidla základním dokumentem pro všechny žadatele a příjemce, ve kterém naleznou důležité informace, mimo jiné k procesu podání žádosti o podporu, hodnocení a výběru žádostí a také k realizaci a udržitelnosti projektů.

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pro období 2021-2027 si můžete stáhnout zde.

IROP podporuje 10 oblastí (specifických cílů):

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace jsou většinou určeny pro kraje, města, obce nebo jejich zřízené organizace, ministerstva a správní úřady, ale také neziskové organizace nebo vlastníky památek. Konkrétní informaci zjistíte vždy u dané výzvy. Všechny potřebné informace a dokumenty najdete na webových stránkách irop.mmr.cz.

Pokud uvažujete, že některá z výzev IROP je vhodná pro váš region, můžete jako jednotlivci upozornit svou místní samosprávu na možnosti podpory, které IROP nabízí.

Semináře k výzvám

První výzva IROP 2021-2027 byla vyhlášena a jelikož vás nechceme nechat bez maximálního informačního servisu, připravují pro vás odborníci Centra pro regionální rozvoj České republiky sérii seminářů, kde se dozvíte vše podstatné o možnostech, jak úspěšně získat finanční podporu.

Všechny potřebné informace a dokumenty najdete na crr.cz/irop-akce/seminare-irop.

IROP TOURCentrum představuje IROP 2021-2027

Centrum pro regionální rozvoj připravilo sérii akcí s názvem IROP TOUR, na kterých se představily aktuální informace k IROP 2021-2027. Akce se konaly po celé České republice od poloviny dubna do konce června.

Účastníci setkání získali nejaktuálnější informace k novému programovému období. Centrum jako zprostředkující subjekt pro IROP 2021-2027 má své pobočky ve všech krajích a je hlavním kontaktním místem pro získání ucelených a aktuálních informací k IROP 2021-2027.

Chcete vědět víc?

Dotazy můžete vznášet prostřednictvím Konzultačního servisu.

Konzultační servis je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027. 

Prostřednictvím systému probíhá komunikace mezi budoucími žadateli o podporu, zpracovateli žádostí o podporu (svodně „tazateli“) a Centrem pro regionální rozvoj České republiky k projektům plánovaným k předložení do nového investičního nástroje REACT-EU a do IROP pro období 2021 – 2027.

Konzultační servis

V případě technických problémů se prosím obracejte na adresu helpks@crr.cz