Přístupnost budov

V rámci plnění opatření „Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025“ Vám přinášíme souhrnnou informaci o přístupnosti budov a areálů, ve kterých se nacházejí jednotlivá pracoviště Centra.

V roce 2022 jsme navázali spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů, z.s., která se (mimo jiné) věnuje tzv. mapování přístupnosti budov, a to za použití standardizované metodiky. Pro naše partnery jsme proto připravili přehledný dokument o přístupnosti každého pracoviště v odborné, avšak uživatelsky přívětivé formě.