Odborné pracovní skupiny

1. Sektorové skupiny Enterprise Europe Network kombinují znalosti mezinárodního a místního prostředí v daném odvětví. Podpoříme vaše podnikání prostřednictvím poradenství na míru a navázáním nových (nejen obchodních) kontaktů.

Oddělení EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky je členem těchto sektorových skupin:

2. Tematická skupina Single Market – tato odborná skupina sdružuje odborníky ze sítě Enterprise Europe Network, kteří se věnují poradenství v oblasti jednotného trhu EU, především následujícím oblastem

  • Volný pohyb služeb a vysílání pracovníků
  • Volný pohyb zboží
  • Normalizace, označení CE
  • Veřejné zakázky
  • Daně, především DPH

3. BOZP – EU-OSHA je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na základě dohody mezi Evropskou komisí a Agenturou je síť Enterprise Europe Network prostředníkem při vzdělávání, poradenství a šíření informací z oblasti BOZP mezi Agenturou a malými a středními podniky. Cílem je pomáhat podnikům a podnikatelům v orientaci v této závažné problematice.