Odbor Evropské územní spolupráce


Ředitel Odboru Evropské územní spolupráce


Mgr. Jiří Jansa

Tel.: 225 855 309 / 724 249 062
E-mail: jiri.jansa@crr.cz


Vedoucí Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS

Ing. Markéta Weingärtnerová

Tel.: 225 855 231 / 724 568 700
E-mail: marketa.weingartnerova​@crr.cz

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
IČ: 04095316, DIČ: CZ04095316

Hlavní kancelář
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3 – Strašnice


Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS

Projektoví manažeři

Mgr. Tomáš BALCAR tel.: 731 697 989
Ing. Martin HRDLÍK tel.: 734 411 568
Ing. Petra JANOŠOVÁ tel.: 735 199 213

Finanční manažeři

Ing. Jana MALÁ tel.: 703 186 825
Ing. Marek PAVLÍK tel.: 735 199 211
Ing. Jiří RŮŽEK tel.: 735 199 214


Regionální pracoviště:

EÚS regiony

Střední Morava

Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc

Praha – Hlavní kancelář

U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3

Severozápad

Školní 5335, 430 01 Chomutov

Severovýchod

Evropský dům, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

Moravskoslezsko

30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava

Jihozápad

Otakara Ševčíka 1943, 397 01 Písek

Jihovýchod

Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno – Komárov


Společné sekretariáty: