Interreg DANUBE 2021-2027


Rozpočet programu

Alokace: 231,1 mil. EUR

Fond: EFRR; IPA; NDICI


Národní orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj
Telefon: +420 234 152 260
E-mail: nadnarodni@mmr.gov.cz

Řídící orgán

Ministerstvo financí Maďarska, Budapešť

https://kormany.hu/penzugyminiszterium


Výzvy

1. výzva programu Danube byla otevřena od 29. září 2022 do 21. listopadu 2022


Schválené projekty z výzev – přidělení na FLC

Stáhněte si seznam schválených projektů včetně přidělení na konkrétní pobočku Centra (NUTS II)


Aktuální verze dokumentů naleznete ZDE

Aktualizovaný přehled maximálních hodinových sazeb naleznete ZDEOdpověď: Ano, v tomto případě se jedná o plný úvazek, tzv. full time.

Programová oblast

V členských státech EU zahrnuje programová oblast Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Sousedními zeměmi, které patří do programové oblasti, jsou Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina.

Navazující program DTP2 podpoří spolupráci veřejných institucí a soukromého sektoru ve velmi heterogenním regionu 14 států. Výsledkem projektů jsou tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, ale také konkrétní pilotní investice malého rozsahu. Vzhledem ke geografickému překryvu území a cílů programu a strategie EU pro Podunají  (EUSDR) poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů.

Pro nadcházející období byly stanoveny následující priority a cíle: A Smarter Danube Region – posilévání výzkumných a inovačních kapacit, rozvoj dovedností pro smart specializaci a průmyslovou transformaci. A Greener, Low Carbon Danube Region – podpora obnovitelné energie, biologická rozmanitost, udržitelný vodní managment, přizpůsobení změněn klimatu. A More social and Inclusive Danube Region – přístup ke kvalitním službám a vzdělávání, rozvoj sociální infrastruktury, posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji. A Better Cooperation Governance – posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií.

Web: https://www.interreg-danube.eu/