Nejčastější otázky - společné pro programy Interreg 2021 - 2027


Zjednodušené metody vykazování

Vydán dokument popisující základní principy kontroly dotací financovaných formou zjednodušených metod vykazování ze strany finančních úřadů v oblasti případného porušení rozpočtové kázně.

(PDF, 197.64 kB)

INVESTICE/NEINVESTICE – účtování o IV/NIV při použití zjednodušených metod vykazování

(použití paušální sazby na jiné, než personální náklady – zpravidla tzv. 40 % paušál dle pravidel příslušného programu):

U všech programů Interreg, kde se tento paušál používá, bude a priori považován tento paušál za neinvestiční výdaj. V případě, že jako partner projektu potřebujete jiné nastavení, je nezbytně nutné, abyste o této skutečnosti informovali svého kontrola, a to nejpozději s předložením první žádosti o kontrolu s výdaji. V takém případě ve své žádosti jasně definujte, v jakém poměru INVESTICE/NEINVESTICE, chcete tento paušál proplácet. Tento poměr bude platný po celou dobu realizace Vašeho projektu.


Programy Interreg vykazují různá specifika, a proto doporučujeme kromě společných dotazů také zvážit návštěvu sekce s nejčastějšími otázkami specifickými pro daný program