IROP ani kvůli výjimečnému souběhu práce nezpomalí

1. 2. 2023

Letošní rok bude výjimečný souběhem nového programového období Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a dokončováním realizace 618 projektů z REACT-EU z předešlého programového období. Ke konci ledna je vyhlášeno už 53 výzev za 65,8 mld. Kč v IROP pro léta 2021-2027. Řídicí orgán IROP proto přijal několik opatření, jejichž cílem je zvládnout vše, aniž by se omezovala rychlost kontroly a proplácení žádostí o podporu z IROP.

„Souběh období není žádná novinka. Vyznačuje se výkonnostními špičkami jak v práci Řídicího orgánu IROP a Centra pro regionální rozvoj České republiky, tak i u projektových týmů příjemců. Tentokrát je situace obtížnější kvůli velkému počtu projektů z iniciativy REACT-EU, která byla vyhlášena teprve před dvěma lety v reakci na Covid-19. Řada projektů se navíc kvůli pandemii a válečných výpadků v logistických řetězcích dostala do skluzu a musela často soutěžit nové dodavatele,“

Rostislav Mazal, ředitel Řídicího orgánu IROP

Aby se zvládlo vyplatit zbývající žádosti o platby a provést nezbytné kontroly veřejných zakázek, přijal Řídicí orgán IROP společně s Centrem několik opatření. „Nechceme zpomalovat. Všechna opatření jsou dobrou praxí z minulosti, kterou naši zaměstnanci důvěrně znají. Můžeme se opřít o zkušenosti, což je velká výhoda,“ upozorňuje Rostislav Mazal.

Dopady opatření na příjemce budou minimální

Zatím se pracuje na všech úkolech spojených s administrací projektů jak z dobíhajícího, tak i nového programu bez omezení. V případě, že by bylo nutné řešit nedostatek kapacit, bude upřednostněno proplácení žádostí o platbu a kontrola výběrových řízení v projektech z IROP pro období 2014-2020. Tím dojdek posunu příjmu žádostí o podporu u některých výzev v IROP pro období 2021 – 2027. Tyto výzvy se ovšem vyhlásí postupně během roku 2023.  Žadatelé tak budou v dostatečném předstihu znát podmínky a pravidla a získají komfortní čas pro kvalitní přípravu svých projektů. Podávání těchto žádostí o podporu pak bude rozvrženo mezi roky 2023 a 2024.

V období od 2. poloviny roku 2023 do poloviny 2024 může docházet v doprovodných agendách k překročení lhůt (například u kontrol udržitelnosti projektů, vyřizování stížností, žádostí o informace podle zákona 106 apod.). V takovém případě bude ŘO IROP a Centrum aktivně komunikovat celou záležitost s žadateli a příjemci.

IROP 2021 – 2027 jede jako o závod

K dnešku 1. 2. 2023 se podařilo Řídicímu orgánu IROP vyhlásit 53 výzev za 65, 8 mld. korun, což je přes polovinu alokace programu pro období 2021 – 2027. Žadatelé už podali 1 524 projektů v částce 30, 5 mld. korun a 74 projektů za 2, 8 mld. korun už získalo podporu.

Celková alokace programu je 117 mld. korun, které IROP v následujících letech rozdělí na projekty v oblastech, jako je eGovernment, kybernetická bezpečnost, integrovaný záchranný systém, zelená infrastruktura měst a obcí, silnice II. třídy, vzdělávací infrastruktura, sociální služby, zdravotnictví, památky, muzea, knihovny, nebo čistá a bezpečná mobilita.