Nová pravidla pro řidiče v mezinárodní silniční dopravě vstupují v účinnost již 2. 2. 2022

2. 2. 2022

Informace ke stažení

Od 2. 2. 2022 jsou účinná nová pravidla pro řidiče v mezinárodní dopravě, která je do určité míry zjednodušují. Jedná se o implementaci směrnice 2020/1057, která stanovuje zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1057&qid=1629353216056).

Za vyslané pracovníky nejsou od tohoto data považováni zaměstnanci vykonávající bilaterální a tranzitní dopravu či zaměstnanci v přepravě osob. To znamená, že pro tyto kategorie zaměstnanců se již neuplatňuje směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v platném znění (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0071-20200730&qid=1643706320017). To situaci v mezinárodní silniční dopravě značně zjednodušuje, protože výše uvedeným kategoriím zaměstnanců již nebude nutné např. vyplácet odměnu dle pravidel země, kde se v rámci přepravních služeb pohybují, pakliže je tato odměna pro ně výhodnější (a také dodržovat další pravidla článku 3 směrnice 96/71/ES).

Naproti tomu vyslaní řidiči (tedy ti, jichž se netýkají výjimky výše uvedené) mají nárok na podmínky zaměstnávání a minimální mzdové sazby platné v členském státě EU, do něhož byli vysláni. A po dobu vyslání v tomto členském státě mají nárok také na příspěvky na náhradu výdajů pokrývajících náklady na cestu, stravu a ubytování, na maximální délku pracovní doby, minimální dobu odpočinku atd. To znamená, že u vyslaných zaměstnanců v mezinárodní dopravě – jedná se především o kabotáž a třetizemní dopravu – se plně aplikuje směrnice o vysílání pracovníků.

Podrobný návod, jak rozlišit mezi tím, zda se jedná, či nejedná o vyslané zaměstnance v mezinárodní silniční dopravě, připravila Evropské komise https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-01/Guidance-on-posting-of-drivers.pdf. Dokument je v angličtině a obsahuje také řadu praktických příkladů.

Další důležitou změnou je povinný návrat řidičů do domovské země jednou za 4 týdny. Toto platí již od srpna 2020, od února 2022 se budou muset vracet jednou za 8 týdnů i vozidla.

Od 2. 2. 2022 také vzniká zaměstnavatelům v mezinárodní silniční dopravě povinnost ohlásit vyslané zaměstnance pomocí jednotného EU formuláře přes systém IMI. Vždy je třeba se nejdříve zaregistrovat pomocí EU login/ECAS account, pak zaregistrovat firmu a až poté jednotlivé řidiče a vytvořit pro ně ohlášení. Vedle přístupu do systému IMI pro ohlášení zaměstnanců vyslaných v mezinárodní silniční dopravě (https://www.postingdeclaration.eu/landing) je v současnosti možno vše si vyzkoušet ve zkušebním prostředí https://www.postingdeclaration-training.eu/landing. Oba systémy jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU, samozřejmě včetně češtiny.

Národní ohlašovací formuláře pro řidiče v mezinárodní silniční dopravě (např. pro Itálii, Německo či Rakousko) se od 2. 2. 2022 již nesmějí používat. V případě, že v danou chvíli určitá země EU ještě silniční balíček neimplementovala (což je v únoru 2022 např. i případ ČR), nemohou kontrolní orgány vyplnění formuláře pro tento stát požadovat, a tedy ani pokutovat jeho nevyplnění.

Více informací podá RNDr. Jitka Ryšavá, e-mail: jitka.rysava@crr.cz .