ONLINE seminář - Vysílání zaměstnanců do členských států EU a daňové otázky týkající se jejich zaměstnavatele

Seminář
EEN
1. 12. 2021 10:30 - 1. 12. 2021 12:30
on-line přes MS Teams

Předpokládaný program

  • Proč je důležité znát daňová pravidla pro vysílání zaměstnanců ?
  • Kdy musí český podnikatel hradit ve státě, kde realizuje zakázky, daň z příjmů ze zisků z těchto zakázek?
  • Kdy vznikne českému podnikateli stálá provozovna a její důsledky pro české podnikatele
  • Kdy musí český podnikatel řešit ve státě, kde realizuje zakázky, zdanění svých vyslaných zaměstnanců?
  • Jak má postupovat v České republice, když příjem vyslaného zaměstnance podléhá zdanění ve státě realizace zakázky?
  • Jak postupovat při zamezení dvojího zdanění v České republice?

Školení bude doplněno praktickými příklady.

Přednáší Mgr. Magdalena Vyškovská, daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním nejen na zahraniční pracovní cesty. Autorka publikace “Cizinci a daně”, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“ a řady odborných článků.

Webinář proběhne přes MS Teams. (Odkaz na webinář bude předem zaslán přihlášeným účastníkům.)

Více informací podá Bc. Barbora MUDRUŇKOVÁ, tel.: 225 855 313, e-mail: barbora.mudrunkova@crr.cz .