Projekt

Zásadním předpokladem pro úspěšně zpracovaný projekt je ujistit se, že daný projekt je v souladu s Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce IROP. Před přípravou žádosti o podporu doporučujeme využívat oba dokumenty, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Obecná a Specifická pravidla naleznete na webových stránkách jednotlivých výzev; seznam všech výzev IROP je zde.

Projekt musí být v souladu s podporovanými aktivitami konkrétní výzvy a odpovídat požadavkům stanoveným v kapitole 2.2 Specifických pravidel. Pokud si nejste jisti, která výzva je pro Vás vhodná, neváhejte se obrátit na kontaktní osoby CRR.

Zde naleznete nejčastěji kladené dotazy, které se týkají nejdůležitějších fází realizace projektu a jejich administrace v monitorovacím systému MS 2014+. Konkrétně se jedná o doporučení k Žádostem o změnu, Žádostem o platbu a Zprávám o realizaci. Nejčastěji kladné dotazy jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.