Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí, SC 2.2 - 64. výzva IROP, SC 2.2 - 77. výzva - ITI, SC 5.1 – 73. výzva – CLLD

IROP
Seminář
2. 10. 2023 8:30 - 2. 10. 2023 12:00
Praha

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na Seminář pro příjemce IROP – Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí, SC 2.2 – 64. výzva IROP, SC 2.2 – 77. výzva – ITI, SC 5.1 – 73. výzva – CLLD

  • typ akce: seminář
  • datum a čas konání: 2. 10. 2023 (08:30 – 12:00 hod.)
  • místo konání:  Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice

Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Prezentace k semináři je ke stažení níže.

V rámci akce “Seminář pro příjemce IROP” pořádaného Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.