IROP vyhlašuje výzvu č. 104 na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti HZS ČR

3. 1. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje speciální finanční zdroje z evropských fondů, tzv. REACT-EU, určený na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19, dnes vyhlásilo další výzvu na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky. Vyčleněno je pro ně přes 752 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Dne 29. 12. 2021 vyhlásil Řídicí orgán IROP výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 „REACT-EU“ na oblast integrovaného záchranného systému. Výzva č. 104 je zaměřena na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky technikou tak, aby mohl lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.  Pro žadatele je připraveno přes 752 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu na pořízení definované specializované techniky určené primárně pro řešení mimořádných událostí souvisejících s epidemií covid-19, aby mohli lépe reagovat a zajistit rychlou a efektivní pomoc obyvatelstvu. Dotazy k výzvám, přípravě projektových žádostí a projektové záměry je možné vznést prostřednictvím konzultačního servisu IROP, který je dostupný přes konzultační servis IROP.

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ od 29. prosince 2021. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2022. 

Seminář pro žadatele k výzvě č. 104 IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve čtvrtek 13. ledna 2022 seminář k výzvě č. 104 IROP – Integrovaný záchranný systém – Technika pro Hasičský záchranný sbor ČR, a to prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Za každou žadatelskou organizaci je možné přihlásit max. 2 účastníky, kterým v den semináře bude na email uvedený v přihlášce zaslána adresa s přístupem na seminář. Program a přihlašovací formulář naleznete na výše uvedeném odkazu na stránce semináře.