Finanční zdroje pro podnikání

Podpora pro malé a střední podniky z různých zdrojů.  

Dokument ke stažení

Například

Dokument ke stažení

Víceletý finanční rámec (VFR) představuje dlouhodobý rozpočet pro 27 členských států EU. Spolu s nástrojem na podporu oživení Next Generation EU (NextGen EU nebo NGEU) ve výši 750 miliard eur poskytne EU financování ve výši 1,8 bilionu eur na podporu oživení po pandemii COVID-19 a dlouhodobých priorit EU napříč různými oblastmi politiky.

VFR zahrnuje sedm výdajových oblastí: ▪ jednotný trh, inovace a digitální oblast ▪ soudržnost, odolnost a hodnoty ▪ přírodní zdroje a životní prostředí ▪ migrace a správa hranic ▪ bezpečnost a obrana ▪ sousedství a svět ▪ evropská veřejná správa.

NextGen EU zahrnuje tyto oblasti: ▪ podpora oživení a odolnosti ▪ REACT EU ▪ fond pro spravedlivou transformaci ▪ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ▪ InvestEU ▪ Horizont Evropa ▪ Mechanismus civilní ochrany Unie (rescEU)

Dokument ke stažení

Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce. Tímto způsobem lze financovat zajímavé projekty, produkty či společnosti.

Pravidla pro crowdfundingové platformy se řídí Nařízením o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky 2020/1503.

Více informací podá Mgr. Anna Měrková, e-mail: anna.merkova@crr.cz .