Dokumenty

Hledaný výraz
Složka
Název Zařazení Platnost od Platnost do
01. Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky periodická tiskovina Veřejné zakázky 5. 11. 2019 Stáhnout Detail
01_Veřejné zakázky – povinnosti příjemce Seminář k výzvám REACT-EU v oblasti IZS 12. 9. 2021 Stáhnout Detail
02. Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 pohledem IROP periodická tiskovina Veřejné zakázky 8. 2. 2020 Stáhnout Detail
02_Stavební rozpočty Seminář k výzvám REACT-EU v oblasti IZS 12. 9. 2021 Stáhnout Detail
03. Principy 3E v kontrolní praxi Centra pro regionální rozvoj ČR periodická tiskovina Veřejné zakázky 6. 7. 2020 Stáhnout Detail
03_Veřejné zakázky – zadávání a kontrola Seminář k výzvám REACT-EU v oblasti IZS 12. 9. 2021 Stáhnout Detail
04. Dělení předmětu veřejné zakázky v praxi Centra pro regionální rozvoj periodická tiskovina Veřejné zakázky 6. 9. 2020 Stáhnout Detail
04_Žádosti o změnu Seminář k výzvám REACT-EU v oblasti IZS 12. 9. 2021 Stáhnout Detail
05. Nepřiměřená kvalifikace v kontrolní praxi CRR ČR periodická tiskovina Veřejné zakázky 5. 11. 2020 Stáhnout Detail
05_Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci Seminář k výzvám REACT-EU v oblasti IZS 12. 9. 2021 Stáhnout Detail
06. Fórum názorů: Zhojitelné vady nabídky vs materiální změna nabídky periodická tiskovina Veřejné zakázky 5. 11. 2020 Stáhnout Detail
06_Udřžitelnost projektů Seminář k výzvám REACT-EU v oblasti IZS 12. 9. 2021 Stáhnout Detail
07. Fórum názorů: Odpadová novela periodická tiskovina Veřejné zakázky 4. 1. 2021 Stáhnout Detail
08. Střípky z kontrolní praxe CRR – povinná prohlídka místa plnění periodická tiskovina Veřejné zakázky 4. 1. 2021 Stáhnout Detail
09. Střípky z kontrolní praxe CRR – Společná a nerozdílná odpovědnost jiné osoby v souvislosti s aplikací § 83 ZZVZ periodická tiskovina Veřejné zakázky 15. 4. 2021 Stáhnout Detail
1,5 miliard korun pomůže psychiatrické péči v regionech Tiskové zprávy 1. 1. 2019 Stáhnout Detail
1. + 2. výzva: Knihovny – SC4.4 (MRR/PR) IROP2 – Kontrolní listy FNaP 28. 7. 2022 Stáhnout Detail
1. + 2. výzva: Knihovny – SC4.4 (MRR/PR), SP 2.0 IROP2 – Kontrolní listy FNaP 31. 8. 2022 Stáhnout Detail
1. výzva: Vybrané úseky silnic II. a III. třídy Kontrolní listy pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 10. 10. 2019 Stáhnout Detail
10. Problematika restaurátorských licencí v kontextu veřejných zakázek na obnovu památek periodická tiskovina Veřejné zakázky 6. 7. 2021 Stáhnout Detail