Zaregistrované žádosti u výzvy č. 101 REACT-EU

10. 2. 2022

Řídicí orgán IROP oznamuje ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ v řádném termínu uvedeném na výzvě. Dále uveřejňuje přehled zaregistrovaných žádostí.

Celkem bylo zaregistrováno 422 projektů za více než 3,3 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), což činí cca 163 % vyhlášené alokace výzvy. Přehled zaregistrovaných žádostí k okamžiku ukončení výzvy (3. 2. 2022, 14 h.) je k dispozici na uvedeném odkazu. Centrum pro regionální rozvoj České republiky hodnotí předložené žádosti v pořadí, jak byly předloženy – aktuální situace v oblasti administrace projektových žádostí je k dispozici na webových stránkách Centra.
Žádosti o podporu, které projdou úspěšně hodnocením, ale budou nad alokací výzvy, budou zařazeny do zásobníku tzv. náhradních projektů.