Zaměření prostředků z REACT-EU bylo schváleno Monitorovacím výborem IROP

18. 1. 2021

Dne 14. ledna 2021 byla Monitorovacím výborem IROP schválena revize Programového dokumentu IROP ve verzi 2.0. Jedná se o podstatnou revizi Programového dokumentu IROP, která do stávajících specifických cílů včleňuje 2 nové specifické cíle v souvislosti s dodatečně poskytnutými finančními prostředky z Evropské unie prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU na pomoc s bojem proti pandemii covid-19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám.

Mimořádné dodatečné zdroje, určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU, byly České republice přiděleny pro rok 2020 ve výši cca 21,7 mld. Kč dle aktuálního kurzu CZK/EUR.

Novými specifickými cíli (SC) jsou:

  • SC 6.1 REACT-EU
  • SC 7.1 Technická pomoc – REACT-EU

Ve specifickém cíli 6.1 budou podpořeny následující oblasti: zdravotnictví, integrovaný záchranný systém a sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností.

Specifický cíl 7.1 je určen na tzv. technickou pomoc – aktivity související s administrací projektů a propagací výsledků projektů podpořených z REACT-EU.

Vyhlášení výzev v rámci REACT-EU se předpokládá začátkem jara 2021. Zájemcům o podporu doporučujeme sledovat na webu sekci REACT-EU.

Revize Programového dokumentu IROP ve verzi 2.0 je k dispozici na uvedeném odkazu.