Je to oficiální: Držíme si vysoký standard kvality

26. 1. 2023
Foto: ilustrační

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je jednou z mála státních příspěvkových organizací, které mají certifikaci managementu kvality, a to už od roku 2003. Audit, který proběhl v listopadu 2022, měl ukázat, jestli si ji zasloužíme. A výsledek? Snad ještě lepší, než jsme čekali.

Aktuálně platnou certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 jsme získali 27. listopadu 2021. O rok později přišel čas na první dozorový audit, který zjišťoval, jestli náš systém řízení kvality a jeho dokumentace zmíněné normě odpovídají.

Co je vlastně norma ČSN EN ISO 9001:2016?

Jedná se o nejnovější českou verzi mezinárodní normy ISO 9001, která definuje požadavky na systém managementu kvality. Systém je založený na zkušenostech a postupech špičkových manažerů z celého světa a je určený všem typům organizací.

K výhodám certifikovaného systému patří:

 • kvalitnější produkty a služby,
 • spokojenější klienti,
 • jasně definované pravomoci a odpovědnosti,
 • jednodušší zavádění a udržování procesů,
 • spolehlivější plnění legislativních požadavků.

Jak audit probíhal?

Audit byl naplánován na termín 8.–11. listopadu 2022. Provedla ho společnost BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ v našem sídle v Praze-Strašnicích a v pobočkách v Brně, Zlíně a Olomouci.

Po zahajovacím jednání, kterého se zúčastnili naši vedoucí pracovníci, začal samotný audit. Auditor při něm vedl rozhovory s některými pracovníky, sledoval naši činnost a procesy a přezkoumával naše dokumenty a záznamy.

Zaměřil se přitom na naše tři certifikované činnosti:

 • implementace programů a iniciativ EU včetně zajištění odborného konzultačního servisu
 • podpora digitalizace procesů a funkčních ICT řešení Centra
 • poskytování poradenských služeb prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network

Jak jsme dopadli?

Nebudeme vás napínat. Audit neodhalil v našich činnostech, procesech a dokumentaci žádné neshody s normou, a dokonce ani příležitosti ke zlepšování. (I když my sami se samozřejmě zlepšovat chceme a budeme.)

Naopak pojmenoval několik silných stránek, jako jsou:

 • jasně definované cíle kvality, vize a hodnoty,
 • malý počet stížností a jejich jasné a jednoznačné vyřízení,
 • pečlivě prováděná analýza rizik,
 • správné využívání znalostí pracovníků,
 • sdílení zkušeností a znalostí mezi pobočkami.

Výsledky auditu nás samozřejmě potěšily – a generální ředitel Zdeněk Vašák vysvětluje proč:

„Závěry, ke kterým certifikační společnost došla, bereme nejen jako obrazné ‚poplácání po zádech‘, ale hlavně jako potvrzení toho, že svým klientům dokážeme nabídnout služby té nejvyšší kvality.“