Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 102 REACT-EU - zdravotnictví

6. 4. 2022

Řídicí orgán IROP oznámil ukončení příjmu projektových žádostí do výzvy č. 102 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.

Celkem bylo do výzvy č. 102 podáno 45 projektových žádostí za 168 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj viz Přehled zaregistrovaných žádostí k 31. 3. 2022. Centrum pro regionální rozvoj České republiky administruje jednotlivé žádostí v pořadí, v jakém byly předloženy. Žádosti o podporu, které projdou úspěšně hodnocením, budou doporučeny k poskytnutí dotace – všechny žádosti se nacházejí v alokaci výzvy.