Navýšení alokace výzvy č. 101 IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

24. 5. 2022

Řídicí orgán IROP oznamuje revizi textu výzvy č. 101 IROP „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“.

Revize spočívá v navýšení alokace výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj na 2 129 101 930 Kč. K navýšení alokace výzvy mohlo dojít díky zbylým prostředkům z výzvy č. 102 „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II“. Důvodem je zajištění širšího rozsahu podpory projektů předložených do výzvy č. 101.

Dokumentaci k výzvě č. 101 naleznete na uvedeném odkazu.