Evropské peníze posílily brněnskou nemocnici. Moderní JIP zvýší kvalitu léčby

9. 1. 2024
Prostory a vybavení nové JIP Fakultní nemocnice Brno
Prostory a vybavení nové JIP Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno otevřela novou jednotku intenzivní péče (JIP). Díky 6 intenzivním lůžkům a nejmodernějšímu zdravotnickému vybavení se obrovsky zkvalitní péče o pacienty s akutními onemocněními v celém regionu. Evropské fondy výstavbu podpořily téměř 60 miliony korun.

Všeobecná interní klinika FN Brno poskytuje lůžkovou péči zhruba 130 tisícům lidí. Ještě donedávna však neměla své oddělení JIP, a pacienti tak museli být rozmístění na ostatních interních klinikách nemocnice. Kromě přetížení a nedostatku míst kliniky trápil také otevřený systém, a to hlavně během covidové pandemie. Tehdy se ukázalo, že v nemocnici chybí izolované místo pro pacienty s nebezpečnými infekčními nákazami, kteří by mohli ohrozit ostatní pacienty v kritickém zdravotním stavu.

Naštěstí je nevyhovující stav JIP dnes již minulostí – v pondělí 8. ledna 2024 totiž nemocnice otevřela úplně nové oddělení JIP se 6 intenzivními lůžky s boxovým systémem pro oddělení pacientů. Pacienti se tak dočkají mnohem kvalitnější péče. Ve sledování nemocných a zajištění jejich vitálních funkcí, včetně umělé plicní ventilace nebo náhrady funkce ledvin, zdravotníkům v práci pomohou ty nejmodernější přístroje a technologie.

„Díky nové JIP je nyní možné poskytovat vysoce specializovanou péči o pacienty s vážnými a život ohrožujícími stavy přímo v rámci interní kliniky. Toto umožňuje efektivnější léčbu a sledování pacientů, minimalizuje potřebu transportu a snižuje rizika spojená s přesuny mezi odděleními, která mohou znamenat pro starší pacienty i ztrátu soběstačnosti,“ říká přednosta Všeobecné interní kliniky Ondřej Ludka.

Kromě navýšení kapacity intenzivní péče nabídne nová JIP také lepší pracovní podmínky pro zdravotnický personál. Je vybavena veškerými potřebnými prostory pro akutní příjem pacientů, včetně observační místnosti a centralizovaného pracoviště sester.

Brněnská nemocnice nejúspěšnějším žadatelem v kraji

Nová oddělení vyšlo brněnskou nemocnici na 78,6 milionů korun, s vysokými náklady jí však vypomohla Evropská unie. Téměř 60 milionů přispěl Integrovaný regionální operační program (IROP) prostřednictvím investičního nástroje REACT-EU. Ten států EU umožňuje vypořádat se s následky pandemie a připravit se na nové hrozby do budoucna. „Fakultní nemocnice Brno patří k nejúspěšnějším žadatelům o dotace z IROP v Jihomoravském kraji. O zkušenostech a profesionalitě jejich projektového týmu svědčí 16 úspěšně realizovaných projektů v posledním programovém období, které EU podpořila bezmála 2 miliardami korun,“ říká Ljubomír Džingozov, ředitel jihomoravské pobočky Centra pro regionální rozvoj, které projekty IROP zastřešuje.