MMR: V čerpání z React-EU patří Česko k nejlepším. Téměř 22 miliard korun už získalo, do konce roku přijde dalších osm miliard

10. 12. 2021

V čerpání evropské finanční podpory z mimořádného nástroje React-EU určeného na podporu boje s epidemií patří k nejúspěšnějším Česká republika: té schválila Evropská komise z tohoto zdroje téměř 22 miliard korun jako jedné z prvních zemí. Tato finanční pomoc míří do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému či na projekty nízkoenergetické sociální infrastruktury. Do konce roku Česko získá z React-EU ještě dalších 8 miliard korun na obdobně důležité projekty.

Miliardy korun z React-EU má Česko vyčerpat do konce roku 2023. „Budeme, zřejmě vůbec první zemí, která finanční podporu z tohoto mimořádného nástroje Evropské komise získá i z druhé tranše. V tomto případě je naše schopnost čerpat evropskou finanční podporu co nejpohotověji velice důležitá,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Mimořádný balík peněz z React-EU míří především do první linie boje s epidemií. Za tyto finance mohou například české nemocnice modernizovat svá přístrojová vybavení na jednotkách intenzivní péče nebo operačních sálech. Záchranáři, hasiči a policisté mohou z tohoto zdroje nakoupit ochranné prostředky, modernizovat svá výjezdová stanoviště nebo výcviková střediska či se vybavit novějšími informačními technologiemi.

„Ministerstvo pro místní rozvoj, které tyto speciální evropské finanční zdroje určené na podporu zotavení se z pandemické krize spravuje, již například vyhlásilo výzvu určenou na rozvoj infrastruktury krajských hygienických stanic a laboratorních kapacit pro PCR testování: celkem je pro ně vyčleněno 230 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR),“ uvedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

V žebříčku čerpání finanční podpory ze zdrojů Evropské unie patří obecně Česko do úspěšnější poloviny evropských zemí. Během podzimu se dokonce posunulo v tomto srovnání na 11. místo. Ke konci letošního října získali čeští příjemci evropských dotací celkově více než 462 miliard korun, což je 70 procent z celkového balíku peněz na období 2014 – 2020.