MMR: Příjem žádostí v další výzvě REACT-EU byl ukončen. Registrujeme projekty za 3,3 miliardy korun

9. 2. 2022

Nové budovy, zařízení i vybavení pro zkvalitnění sociálních služeb. To vše a ještě mnohem více je financováno prostřednictvím výzvy č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“, u níž jsme ukončili příjem žádostí. Sešlo se 422 projektů za více než 3,3 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že jde o průběžnou výzvu, hodnocení žádostí probíhá od jejího začátku, tj. od 31. 5. 2021. Doposud již tak bylo podpořeno 85 projektů za 478,8 mil. Kč.

„Sociální oblast považuji za velmi důležitou. Díky této výzvě dojde ke značnému rozvoji především terénních a ambulantních služeb, které mají do budoucna velkou prioritu. Je totiž důležité, aby lidé mohli zůstávat co nejvíce doma, kde je každému po psychické stránce hned mnohem líp, než v nemocnici nebo jiném zařízení,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.  

V současné době MMR finišuje s přípravou navazujících možností financování infrastruktury pro sociální služby. Obdobný typ podpory bude možné financovat z navazujících programu IROP pro období 2021-2027. 

Díky výzvě dojde například k pořízení budov, zařízení a vybavení, výstavbě a stavebním úpravám, pořízení ekologických automobilů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb. Také se obnoví a zkvalitní stávající sociální služby. Budou podporovány registrované sociální služby definované zákonem o sociálních službách.