Naše projekty OPTP 07 - 13

Projekty CRR v programovém období 2007-2013

Centrum pro regionální rozvoj ČR realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (OPTP) realizované v programovém období 2007-2013:

Název projektu:Provoz a správa MS 2007-2009 – akce 1. – Centrální rozvoj aplikací Monit7+ a webové žádosti Benefit7
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/08.00010
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:44 164 000,00 Kč
Státní rozpočet:7 794 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:51 958 000,00 Kč
  
Název projektu:Školení ŘO a ZS pro operační programy
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/08.00011
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:4 317 000,00 Kč
Státní rozpočet:762 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:5 079 000,00 Kč
  
Název projektu:Rozšíření technologické infrastruktury IS CRR
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/08.00012
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:3 910 000,00 Kč
Státní rozpočet:690 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:4 600 000,00 Kč
  
Název projektu:Provoz a správa MS 2007-2009 – akce 2. – Paušální poplatky IS Monit7+ a Benefit7 v CRR ČR
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/08.00013
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:50 835 000,00 Kč
Státní rozpočet:8 971 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:59 806 000,00 Kč
  
Název projektu:Komplexní služby pro provoz Systémové infrastruktury CRR ČR
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/08.00014
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:13 587 000,00 Kč
Státní rozpočet:2 398 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:15 985 000,00 Kč
  
Název projektu:Řešení bezpečnostní infrastruktury počítačové sítě CRR – Firewall
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/08.00032
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:4 352 000,00 Kč
Státní rozpočet:768 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:5 120 000,00 Kč
  
Název projektu:Specifické úpravy aplikací Monit7+ OPTP a webové žádosti Benefit7 pro OPTP
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/08.00033
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:7 803 000,00 Kč
Státní rozpočet:1 377 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:9 180 000,00 Kč
  
Název projektu:Dodání auditní zprávy zaměřené na ověření efektivity vynakládaných prostředků CRR ČR na rozvoj aplikací Monit7+ a Benefit7 dle požadavků řídících orgánů operačních programů a požadavků na rozvoj v souladu s centrálním vývojem
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/09.00055
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:510 000,00 Kč
Státní rozpočet:90 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:600 000,00 Kč
  
Název projektu:Řízení informační bezpečnosti informačních a komunikačních technologií Centra pro regionální rozvoj ČR provozovaných v rámci jednotného monitorovacího systému pro operační programy SF EU
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/09.00057
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:2 040 000,00 Kč
Státní rozpočet:360 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:2 400 000,00 Kč
  
Název projektu:Implementace a podpora rozhraní mezi IS Monit a ÚIS OP
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/09.00059
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:26 741 000,00 Kč
Státní rozpočet:4 719 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:31 460 000,00 Kč
  
Název projektu:Projekčně analytická gesce pro řešení informační podpory jednotného informačního systému pro operační programy programového období 2007-2013
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/10.00074
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:18 360 000,00 Kč
Státní rozpočet:3 240 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:21 600 000,00 Kč
  
Název projektu:Administrátor koordinace systémové integrity JMS pro CRR ČR
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/10.00075
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:1 904 000,00 Kč
Státní rozpočet:336 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:2 240 000,00 Kč
  
Název projektu:Obnova a posílení systémové infrastruktury IS CRR ČR
Registrační číslo:CZ.1.08./2.1.00/10.00076
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:17 000 000,00 Kč
Státní rozpočet:3 000 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:20 000 000,00 Kč
  
Název projektu:Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 2. – Paušální poplatky IS MONIT7+ a BENEFIT7 v CRR ČR – II.
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/10.00078
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:34 986 000,00 Kč
Státní rozpočet:6 174 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:41 160 000,00 Kč
  
Název projektu:Provoz a správa MS programovacího období 2007-2013 akce 1. – Centrální rozvoj IS MONIT7+ a webové žádosti BENEFIT7 – II
Registrační číslo:CZ.1.08./2.1.00/10.00079
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:25 398 000,00 Kč
Státní rozpočet:4 482 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:29 880 000,00 Kč
  
Název projektu:Školení uživatelů IS MONIT7+ z ŘO a ZS pro operační programy II.
Registrační číslo:CZ.1.08./2.1.00/10.00080
Oblast podpory:8.2.1.a
Příspěvek společenství:2 346 000,00 Kč
Státní rozpočet:414 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:2 760 000,00 Kč
  
Název projektu:Posílení úrovně informační bezpečnosti CRR ČR
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/10.00083
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:2 890 000,00 Kč
Státní rozpočet:510 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:3 400 000,00 Kč
  
Název projektu:Koordinace systémové integrity
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/10.00084
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:30 600 000,00 Kč
Státní rozpočet:5 400 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:36 000 000,00 Kč
  
Název projektu:Projekčně analytická gesce II.
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/10.00087
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:35 275 000,00 Kč
Státní rozpočet:6 225 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:41 500 000,00 Kč
  
Název projektu:Licence a licenční podpora provozování SI a obnova SSW pro monitorovací systémy SF EU CRR ČR
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/09.00060
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:31 450 000,00 Kč
Státní rozpočet:5 550 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:37 000 000,00 Kč
  
Název projektu:Zajištění administrativních kapacit a jejich dodatečné motivace CRR ČR při implementaci SF v období 2010 -2015 pro OPTP
Registrační číslo:CZ.1.08/3.1.00/09.00065
Oblast podpory:8.3.1a
Příspěvek společenství:77 520 000,00 Kč
Státní rozpočet:13 680 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:91 200 000,00 Kč
  
Název projektu:Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR ČR II.
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/10.00077
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:38 097 000,00 Kč
Státní rozpočet:6 723 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:44 820 000,00 Kč
  
Název projektu:Realizace záložního pracoviště – varianta do kříže pro SI IS MSC 2007, MONIT7+ a BENEFIT7 – za CRR ČR
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/10.00085
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:29 750 000,00 Kč
Státní rozpočet:5 250 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:35 000 000,00 Kč
  
Název projektu:Licence a podpora pro SI SF v CRR ČR II.
Registrační číslo:CZ.1.08./2.1.00/11.00136
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:34 425 000,00 Kč
Státní rozpočet:6 075 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:40 500 000,00 Kč
  
Název projektu:Obnova a posílení SI CRR ČR II.
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/13.00155
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:18 700 000,00 Kč
Státní rozpočet:3 300 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:22 000 000,00 Kč

Název projektu:Komplexní služby pro provoz SI IS CRR ČR III.
Registrační číslo:CZ.1.08/2.1.00/13.00156
Oblast podpory:8.2.1a
Příspěvek společenství:18 717 000,00 Kč
Státní rozpočet:3 303 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:22 020 000,00 Kč

Název projektu:Mzdový projekt ZS OPTP v CRR ČR 2015
Registrační číslo:CZ.1.08/3.1.00/14.00354
Oblast podpory:8.3.1a, výzva 01
Příspěvek společenství:10 412 500,00 Kč
Státní rozpočet:1 837 500,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:12 250 000,00 Kč