Konference Healthy Workplaces Summit 2022 v Bilbau zhodnotila končící světovou kampaň o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci i za účasti zástupců EEN

24. 11. 2022

Zástupkyně české sítě Enterprise Europe Network (EEN) Marie Pavlů a Eva Hrubešová se ve dnech 14. a 15. listopadu 2022 v Bilbau zúčastnily dvoudenní konference, která měla za úkol vyhodnotit výsledky právě končící kampaně pořádané Evropskou agenturou na ochranu zdraví a bezpečnost při práci (EU-OSHA). Téma kampaně, jež probíhala v letech 2020-22, bylo „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.

EEN je dlouholetým oficiálním partnerem EU-OSHA při jejích kampaních a má za úkol seznamovat své klienty – podniky s aktivitami, které jsou jim k dispozici pro zlepšování zdraví pracovníků a bezpečnosti práce.  Právě končící kampaně se velice aktivně zúčastnilo i všech 6 pracovišť sítě EEN v Česku.

Na konferenci se sešli kromě zástupců všech oficiálních partnerů i přední evropští odborníci i tvůrci zákonů BOZP z mnoha zemí. Ti se nejen podělili o zkušenosti ze zvládání muskuloskeletálních poruch (MSD), ale i ukázali pohled na budoucnost prevence těchto poruch a jejich souvislost s poruchami psychosociálními.

Významnosti konferenci dodala účast dvou ministryň, Yolandy Díaz Pérez, ministryně práce a sociální ekonomiky španělské vlády a Idoiy Mendiy Cueva, ministryně práce a zaměstnanosti baskické vlády. Obě představily posuny v chápání bezpečnosti práce ve Španělsku a Baskicku a konkrétní akce, které obě vlády v době kampaně podporovaly.

Účastníky pozdravila ve videopřenosu také náměstkyně českého ministra práce a sociálních věcí, Kateřina Štěpánková, jako zástupkyně země předsedající nyní Radě EU.

Zajímavý byl i diskusní příspěvek Nicolase Schmita, komisaře Evropské komise pro práci a sociální práva. Řekl, že vzhledem k tomu, že stále umírá při práci hodně pracovníků, až 3000 ročně v zemích EU, je třeba věnovat se prevenci ještě mnohem více. A podle N. Schmita „zdraví pracovníků je v budoucnu třeba postavit do středu sociální odpovědnosti“.

V rámci konference proběhlo i udílení cen za správnou praxi na zdravých pracovištích, které oceňují organizace s inovativním řešením prevence MSD souvisejících s prací. Přehled udělených cen se dá nalézt na webových stránkách EU-OSHA.

Velice intenzívní program po oficiálních prezentacích pokračoval odbornou částí, rozdělenou na 3 workshopy. Na nich přednášeli odborníci z různých zemí: témata byla od inovativního řešení prevence v podnicích, přes otázku jak pracovat s chronickými muskoskeletálními onemocněními až po psychosociální rizika a MSD.

Druhý den na plenárním zasedání byly představeny hlavní závěry jednotlivých workshopů a následovalo předávání cen letošním vítězům další soutěže vyhlášené EU-OSHA – „EEN Promotion Awards 2022“. Ta byla určena speciálně jen pro zástupce sítě EEN. Zatímco v loňském roce Česko získalo ceny dvě, letos se nejlépe umístila Ambasadorka EU-OSHA pro síť EEN v Itálii.

Na závěrečném plenárním zasedání, bylo vyhlášeno téma nové kampaně, která bude opět tříletá (2023-25) a bude se zabývat bezpečností a ochranou zdraví při práci v novém světě práce, ve světě digitálních technologií. Téma zní „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“.  Pro své klienty i EEN v ČR uspořádá na toto téma řadu zajímavých akcí.