Seminář pro žadatele IROP – Vzdělávání CLLD (SC 5.1 – 48. výzva IROP), Hasiči CLLD (SC 5.1 – 61. výzva IROP)

IROP
Seminář
Výzvy
26. 9. 2023 9:30 - 26. 9. 2023 13:30
České Budějovice

Zveme Vás na seminář pro žadatele IROP, který je zaměřen na oblast Vzdělávání CLLD (SC 5.1 – 48. výzva IROP) + Hasiči CLLD (SC 5.1 – 61. výzva IROP). Seminář pořádá Územní odbor IROP pro Jihočeský kraj.

Seminář poskytne účastníkům aktuální informace jednotlivým k parametrům výzev, podporovaným aktivitám, způsobilým výdajům, povinným přílohám žádostí, kritériím hodnocení a k předkládání žádostí o podporu podporu v ISKP21+ se zaměřením na CLLD.

Datum: 26. 9. 2023 od 9:30 – 13:30 hodin.

Místo: Jihočeský vědeckotechnický park, přednáškový sál, Lipová 1789/9, České Budějovice

Registrace je možná do 19. 9. 2023 do 15:00 hodin přes registrační formulář.

V případě dotazů se obracejte na e-mail: anna.honnerova

V rámci této akce pořádané Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.