Nové výzvy IROP se zaměří na standardizaci územních plánů

31. 1. 2023
Město Znojmo pořídilo díky dotaci z evropských fondů územní studii krajiny, která v budoucnu poslouží při plánování úprav
Město Znojmo pořídilo díky dotaci z evropských fondů územní studii krajiny, která v budoucnu poslouží při plánování úprav

75. a 76. výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který administruje Centrum pro regionální rozvoj, jsou tady. Tentokrát podpoří standardizaci územních plánů v regionech, a to 600 miliony korun. Své žádosti o dotace můžete začít podávat na konci února 2023.

Cílem nových výzev je zavést jednotný standard územně plánovací dokumentace. Pro méně rozvinuté regiony je ve výzvě č. 75 připraveno 100 milionů korun, na obce z přechodových regionů čeká ve výzvě č. 76 500 milionů korun. Kategorie regionů najdete na webových stránkách IROP.

Kdo může žádat o dotaci z IROP?


Příjemci dotace mohou být obce, které mají více než 5 000 obyvatel. Jmenný seznam těchto obcí najdete v příloze dokumentace vyhlášených výzev.

Dokumentace a podmínky výzev najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) IROP od úterý 31. 1. 2023, systém pro podávání žádostí se otevře na konci února 2023.

Ministerstvo pro místní rozvoj v současnosti zároveň připravuje vyhlášení výzvy na vytváření a změny územních plánů podle jednotného digitálního standardu i v rámci národních dotačních programů. V tomto případě budou moci o podporu žádat obce do 5 tisíc obyvatel.

Na co si dát pozor?

Novelou vyhlášky č. 501/2006 Sb. bylo zavedeno podrobnější členění ploch územních plánů s rozdílným způsobem využití. Upozorňujeme proto žadatele, že toto podrobnější členění je při tvorbě územních plánů nutné využívat.

Vyhláška zároveň definuje standardizované jevy územního plánu, jejich datovou strukturu, označení předávaných složek a souborů včetně přípustných výměnných formátů. Požadavky na data i výměnné formáty jsou stanoveny tak, aby bylo možné zpracovat územní plán v programech na bázi GIS i CAD, ostatní doplňující dokumentaci pak v PDF/A.

„Ukončení projektů budeme ověřovat pomocí kontrolního nástroje. Bude se jím kontrolovat soulad předložených standardizovaných územních plánů s definovaným standardem. Kontrolní nástroj MMR zpřístupní před ukončením projektů na internetu a projektanti i pořizovatelé jej budou moci bezplatně využít k provedení kontroly standardizovaných územních plánů,“ uvádí Lucie Petrželková, odbornice na hodnocení a kontrolu projektů z jihočeské pobočky Centra.

I k 75. a 76. výzvě proběhne seminář pro žadatele pořádaný MMR, kterého se můžete zúčastnit.

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám nebo si nevíte rady s projektovou žádostí? Obraťte se na odborníky z Centra přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

Podívejte se na ty nejpovedenější projekty z minulého programového období na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak IROP zlepšuje životní podmínky ve všech regionech Česka.