Poradenství EEN pomohlo české firmě při montáži regálových systémů v Itálii

10. 1. 2023

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (EEN při Centru) se vedle dalších činností zaměřuje i na poskytování specializovaného poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU. Paní Jitka Ryšavá z EEN při Centru se této problematice dlouhodobě věnuje, na toto téma přednáší, píše články a odborné brožury (především pravidelně – minimálně 2 x ročně – aktualizovaná publikace „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“).

Vysílání pracovníků je komplexní záležitost, kdy je třeba vzít do úvahy řadu skutečností. Jedná se především o dodržení vyjmenovaných pracovně-právních podmínek dle pravidel země vyslání, pokud jsou pro vyslané zaměstnance výhodnější. Dále je nutné postupovat dle pravidel pro daně z příjmu vysílající firmy a vyslaných zaměstnanců a pro DPH a pro povinné sociální a zdravotní pojištění. Ve všech zemích existuje povinnost ohlásit vyslané zaměstnance, přičemž procedury a podmínky se liší země od země, a také povinnost ohlásit kvalifikaci v případě profese regulované v zemi vyslání. V neposlední řadě musejí být zaměstnanci vybaveni řadou dokumentů často s překlady do příslušných jazyků.

V případě, že zaměstnavatelé nepostupují v souladu s příslušnými pravidly, hrozí jim ze strany úřadů země vyslání vysoké pokuty. Aby se jim vyhnuli, potřebují cílené komplexní poradenství v této oblasti, a proto se obracejí na EEN při Centru.

Jako příklad úspěšného poradenství může sloužit případ firmy CZECH MONTAGE s. r. o. Jedná se o společnost založenou v roce 2018, která se zabývá montáží regálových systémů se specializací na montáž, demontáž a servis všech druhů regálových systémů jako jsou paletové regály, pojízdné regálové systémy, vjezdové regály, odsuvné regály, konzolové regály, Mini-load regály, policové regály, kolejnice a válečkové dráhy.

Zakázky získává i z jiných zemí EU, jde většinou o montáž regálových systémů, na montáže firma vysílá své zaměstnance, a proto musí dodržovat všechny výše zmíněné podmínky a pravidla. V roce 2022 se konkrétně jednalo například o montáž v logistickém centru Bologna Itálie, práce trvaly zhruba 2 měsíce a pracovalo na něm 11 kvalifikovaných pracovníků. Jednalo se o klasický paletový regál.

Paní Martina Vostatková z firmy CZECH MONTAGE zhodnotila služby EEN při Centru takto: „Naše společnost si velmi váží dlouhodobé spolupráce s EEN. Vždy, když vstupujeme na nový pracovní trh, tak tento krok konzultujeme s paní Ryšavou, abychom se ujistili, že budou splněny všechny podmínky vyslání. Díky této spolupráci je zahájení prací na nových i stávajících trzích velmi snadné. Paní Ryšavá je velmi vstřícná a všechny požadované informace vždy obdržíme velmi rychle po vznesení dotazů. Všem, kteří se chystají zahájit práci na území států EU vřele doporučujeme spolupráci s EEN.“

Více informací, případně další konzultace, poskytne RNDr. Jitka Ryšavá, e-mail: jitka.rysava@crr.cz .