Doporučení k veřejným zakázkám pro budoucí žadatele a příjemce z IROP 2021-2027

11. 3. 2022

Řídicí orgán IROP vydává doporučení pro budoucí žadatele a příjemce z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2021-2027 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Příjemcům, kteří již nyní plánují zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jež by měly být financovány z IROP 2021-2027, doporučujeme, aby i před vydáním Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP (resp. před vyhlášením jednotlivých výzev k předkládání žádostí o dotace) postupovali v souladu s níže uvedeným dokumentem.

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek