Kulatý stůl k zadávání veřejných zakázek v REACT-EU

13. 7. 2022

Zadávali jste někdy veřejné zakázky? Pokud ano, pak zřejmě budete souhlasit, že to není nic jednoduchého. Zvláště pokud se jedná o rozsáhlejší stavební rekonstrukce či nákup speciální zdravotnické techniky. A právě takové veřejné zakázky řeší i nemocnice, které získaly peníze na své projekty z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci investičního nástroje REACT-EU. Proto Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum), které má projekty financované z REACT-EU na starosti, uspořádalo na konci června kulatý stůl pro významné zadavatele veřejných zakázek.

29. června se na pobočce v Hradci Králové setkali odborníci na kontrolu veřejných zakázek z Centra se zástupci Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Ostrava a Ministerstva zdravotnictví ČR. Vedle obecných tipů a rad, jak zajistit bezproblémový a hladký průběh zadávání veřejných zakázek, se účastníci věnovali i specifickým oblastem, které zadavatele v oblasti zdravotnictví trápí nejvíce. Jednalo se například o téma vyhrazených změn závazků u veřejných zakázek. Specialisté z Centra také s účastníky sdíleli příklady dobré praxe a rady, jak se při zadávání veřejných zakázek vyhnout častým chybám.

„Cílem této akce bylo podpořit příjemce v IROP, kteří jsou současně i významnými zadavateli veřejných zakázek v rámci nástroje REACT-EU, aby zadávání proběhlo hladce a včas. Případné průtahy by mohly vést až k vracení peněz a zastavení realizace projektů. A to si nikdo nepřeje. Všichni chceme mít kvalitní zdravotnickou infrastrukturu, která bude účinně čelit pandemickým hrozbám a nejen jim,“ říká o důvodech pořádání workshopů k veřejným zakázkám Karel Manoch, ředitel odboru centrální administrace Centra, a dodává: „Toto byla jedna z mnoha akcí, které pro zadavatele v REACT-EU připravujeme. Další workshopy a semináře proběhnou na podzim a zkrátka nepřijdou ani krajské nemocnice, které jsou rovněž významnými příjemci podpory z IROP v rámci výzev REACT-EU.“

A jak akci hodnotili účastníci? „Kulatý stůl uspořádaný Centrem pro významné zadavatele vítáme a považujeme ho za vhodnou formu sdílení dobré praxe mezi příjemci dotace. Zároveň bychom rádi vyjádřili Centru poděkování za možnost se této akce, ale i těch budoucích, účastnit,“ říká Kateřina Grygarová, ředitelka odboru evropských fondů a investičního rozvoje z Ministerstva zdravotnictví ČR. Setkání formou kulatého stolu ocenili i zástupci nemocnic. Umožnil dle nich věcnou a konstruktivní diskusi, díky níž načerpali nové a užitečné informace. Zpětná vazba účastníků tak jednohlasně potvrzuje, že akce tohoto druhu mají smysl, a Centrum bude v jejich organizaci nadále pokračovat.