Středy s EEN: Duševní vlastnictví - nedoceněný potenciál pro rozvoj malých a středních firem

Seminář
EEN
2. 6. 2021 10:00 - 2. 6. 2021 11:00
on-line přes MS Teams

Seminář poskytne stručný přehled o hlavních formách duševního vlastnictví, o možnostech jeho ochrany a o tom, jak může být duševní vlastnictví využito k posílení firemního růstu.

Účastníci se rovněž dozvědí, jaké formy duševního vlastnictví české firmy vytvářejí a využívají nejčastěji a proč, a jakých podpůrných programů mohou v současnosti ke komerčnímu zhodnocení svého duševního vlastnictví využít.

Webinář je určen zejména pro pracovníky malých a středních firem, včetně firem zcela malých a začínajících a od účastníků proto nevyžaduje žádnou nebo jen zcela základní předběžnou znalost uvedené tématiky.

Své dotazy můžete zasílat předem na adresu: eva.hrubesova@crr.cz.

Přednáší Ing. Václav Suchý, CSc., Technologické centrum AV ČR, a Mgr. Hana Churáčková, PhD., Úřad průmyslového vlastnictví ČR