Středy s EEN: Bezpečnost práce v době pandemie

Seminář
EEN
14. 4. 2021 10:00 - 14. 4. 2021 11:00
on-line přes MS Teams
  • Jak se zachovat jako zaměstnavatel, ale i zaměstnanec, čeho se vyvarovat, jak při práci na dálku dbát na vlastní zdraví.
  • Kde si najít informace o praxi v boji s covidem v celé EU – seznámení s webem Evropské agentury na ochranu zdraví a bezpečnost při práci (EU-OSHA)
  • Informace, inspirace, poučení, zajímavé souvislosti
Přednáší PhDr. Marie Pavlů, CSc., e-mail: marie.pavlu@crr.cz .