Školení pro příjemce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020

Seminář
EÚS
9. 12. 2020 9:00 - 9. 12. 2020 16:00
Celá ČR

Školení se uskuteční dne 9. prosince 2020 od 9 hodin formou videokonference v MSteams.

Pro vstup do videokonference použijte tento odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWEzMzE2YjctOTM3MS00OGM3LTkyMzUtMjllNWQ2NGY1MDhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2207b6a421-684d-401a-8de6-3252c3a6574c%22%2c%22Oid%22%3a%2271c1061b-cc3a-4864-895e-759ed16f5020%22%7d

Školení je primárně určeno pro příjemce nově schválených nebo náhradních projektů z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Mohou se ho ale zúčastnit i příjemci, kteří již byli proškoleni dříve a to napříč projekty ze všech prioritních os.

Prezentace k online školení si můžete stáhnout ZDE: