Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb

Seminář
EEN
7. 11. 2023
Praha

Seminář bude věnován přeshraničnímu poskytování služeb a vysílání pracovníků ze všech úhlů. To znamená od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a DPH, po poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedury s tím spojenými (vše bude vysvětleno na praktických příkladech).

Program

Chcete-li se na seminář přihlásit, ale registrace je již uzavřena, kontaktujte Bc. Barboru Mudruňkovou, tel. 225 855 313, barbora.mudrunkova@crr.cz.