Seminář pro žadatele IROP - Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

IROP
Seminář
6. 6. 2023 9:00 - 6. 6. 2023 12:30
Hradec Králové

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele IROP k vyhlášeným výzvám:

SC 2.2 – 63. – 65. výzva IROP, SC 2.2 – 77. výzva – ITI a SC 5.1 – 73. výzva – CLLD.

Budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+.

Seminář se bude konat dne 6. června 2023 od 9:00 do 12:30 hodin.

Místem konání je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zasedací místnost P1-906 Albrechta z Valdštejna, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 2. 6. 2023 do 14.00 hodin přes registrační formulář.

Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

V rámci akce “Seminář pro žadatele IROP” pořádaného Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Případné dotazy směřujte na e-mail: hana.krystofova@crr.cz.