Označení CE – současnost a výhled do budoucnosti

Seminář
EEN
1. 6. 2022 9:30 - 1. 6. 2022 14:30
Praha

Po delší době Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky pořádá prezenční seminář, který se bude věnovat problematice uvádění výrobků na trh, a to zejména označení CE. Ačkoliv totiž zůstávají obecné základy pro jeho používání stejné, došlo k mnoha dílčím změnám, které budou předmětem přednášek odbornic z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Ing. K. Včelová se bude věnovat obecným zásadám, změnám a novinkám v používání CE obecně a Mgr. V. Holušová se zaměří především na označení CE u stavebních výrobků, kde se očekávají v blízké budoucnosti velmi podstatné změny.

Obě vše ukážou a vysvětlí na řadě příkladů z praxe a po každé prezentaci bude následovat diskuse. Výrobci, distributoři i další zájemci uslyší proto s předstihem, co mohou v této oblasti očekávat a jak by je to mohlo v budoucnosti ovlivnit.

Program

9.30 – 10.00 Registrace
10.00 – 10.15 Přivítání, informace o službách EEN
PhDr. Marie Pavlů, CSc., EEN
10.15 – 11.45 Označení CE – význam, obecné zásady, novinky a příklady z praxe (vyjma stavebních výrobků)
Ing. Květuše Včelová, ÚNMZ, odbor státního zkušebnictví
11.45 – 12.00 Diskuse
12.00 – 12.30 Přestávka s občerstvením
12.30 – 14.15 Označení CE u stavebních výrobků – odlišnosti, výjimky, příklady z praxe, výhled do budoucnosti
Mgr. Václava Holušová, ÚNMZ, odbor státního zkušebnictví
14.15 – 14.30 Diskuse

Účast na akci je zdarma.

Program ke stažení

Pracovní pozice není dočasně obsazena